Новини

Круглий стіл  кафедри підприємництва та бізнесу зі зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами щодо обговорення освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами»

1 червня 2023 року у змішаному режимі на кафедрі підприємництва та бізнесу відбувся круглий стіл зі зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами щодо обговорення  Проєкту освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами»,  ступеня вищої освіти магістр спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля».

В обговоренні Проєкту ОПП взяли участь декан факультету управління та бізнес-дизайну д.е.н., професор Олександра ОЛЬШАНСЬКА, гарант ОПП, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., професор Талят БЄЛЯЛОВ, члени робочих груп із розроблення освітньо-професійної програми, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти, що навчаються на даній програмі.  Запрошені до обговорення були стейкхолдери-роботодавці ОПП: Еннан АШИРОВ, директор ТОВ «ФАВ КИЇВ»; Олександр ПЕРЕСИПКО, директор ТОВ «ВОРЛД ГРІНІЗЕЙШЕН СИСТЕМ»; Сеїт-Бекір СУЛЕЙМАНОВ, генеральний директор ТОВ «ТАКАВА»; Олег СМІРНОВ, генеральний директор ТОВ «ОЛДІМ»; Олена ЄРШОВА, генеральний директор ТОВ «Глорі Пак»; Валерій ВОДОТИКА, начальник Центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів АТ «УКРСИББАНК»; Амет ЛЮМАНОВ, директор ТОВ «ОКШИНА», а також  зовнішні стейкхолдери з числа академічної спільноти Чобіток Вікторія Іванівна доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків; Саміра ПІЛЕЦЬКА доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету, м. Київ.

Захід розпочав модератор –  гарант ОПП, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу д.е.н., професор Талят БЄЛЯЛОВ, який наголосив на обговоренні щодо пропозицій з коригування  цілей, фахових компетентностей та програмних результатів Проєкту ОПП, що виноситься на обговорення.

Олександр ПЕРЕСИПКО, директор ТОВ «ВОРЛД ГРІНІЗЕЙШЕН СИСТЕМ»,  наголосив на потребі таких зустрічей, не тільки в змішаному форматі, але і на території стейкхолдерів-роботодавців. Це надасть більш тісний контакт щодо співпраці колективу кафедри підприємництва та бізнесу зі стейкхолдерами різних секторів: роботодавцями, науковою спільнотою, студентами кафедри тощо. Він акцентував на важливості та актуальності проведення таких засідань, окреслив шляхи спільної діяльності кафедри підприємництва та бізнесу зі стейкхолдерами.